Innamevoorwaarden en kwaliteit aangeboden goederen

Als de kringloop de spullen nog wil verkopen in de winkels, dienen de door u aangeboden goederen aan enkele minimale kwaliteitseisen te voldoen. Dat is logisch, de kringloop wil heel graag een winkel zijn en blijven waar iedereen goede spullen kan kopen voor een sympathieke prijs!

Wanneer de kringloopmedewerker de goederen niet geschikt vindt en de goederen niet inneemt, dan gebeurt dit altijd met opgaaf van reden. Als u het niet eens bent met de beslissing van de medewerker, dan kunt u dit op de volgende manieren kenbaar maken:

 • Via een klachtenformulier dat de medewerker u desgewenst overhandigt.
 • Of door een mail te sturen.
 • Of bellen met telefoonnummer 033-462 69 69.

Wijze van aanbieden
Voor de verdere afhandeling binnen de kringloop, stellen we het op prijs als de goederen als volgt worden aangeboden:

 • Kleding in een zak of doos
 • Klein huisraad en losse spullen ook in een zak of doos
 • Breekbare spullen in een doos.
 • Boeken in een doos
 • Kasten bij voorkeur niet volledig demonteren

Wat nemen wij graag aan?

 • Alles wat schoon, heel compleet & hanteerbaar is
 • Alle kleding & huishoudtextiel, mits droog
 • Alles met een stekker, mag ook niet-werkend, wel leeg/schoon & hanteerbaar

Wat nemen wij niet aan?

 • Asbesthoudende artikelen zoals gaskachels & kluizen
 • (Vieze) matrassen, dekbedden, kussens
 • Sloopafval / tuinafval
 • Pornografisch materiaal
 • Vaste vloerbedekking
 • Chemisch afval of chemisch afval bevattend
 • (Steek)wapens

Wanneer we uw spullen niet kunnen verkopen in onze winkels, proberen we nog zoveel mogelijk te recyclen als grondstof. Lukt dat niet dan zijn wij genoodzaakt om het weg te gooien en daarvoor betaalt het kringloopcentrum bij de milieustraat het normale bedrijfstarief.

Wijze van aanleveren wanneer wij de spullen komen ophalen
Als wij de spullen komen halen, stelt de kringloop het op prijs als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Goederen dienen schoon en heel te zijn. De chauffeur is te allen tijde gerechtigd om goederen te weigeren die voor ons onverkoopbaar zijn
 • De aangeboden goederen dienen op de begane grond en droog te staan. Indien u in een appartement met lift woont, halen wij de spullen op vanuit uw woning, mits de goederen in de lift passen
 • Indien goederen buiten klaar staan, dan dienen deze afgedekt te zijn tegen weersinvloeden. Gelieve alles op een centrale plek te verzamelen die goed bereikbaar is voor de vrachtwagens en medewerkers. Let op: Onze medewerkers mogen geen goederen uit een schuur of garage halen als u niet aanwezig bent. Houd hier rekening mee.
 • Flat / appartementengebouw: Bij aanwezigheid van een lift, de goederen graag zo dicht mogelijk bij de lift aanbieden. De goederen dienen met een lift vervoerd te kunnen worden. Bij het ontbreken van een lift dienen de goederen klaar te staan op de begane grond.
 • Bied de spullen zo aan dat onze chauffeurs ze makkelijk kunnen dragen. Plak deuren van kasten even vast. Bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.
 • Plaats de goederen dicht bij de deur. Onze chauffeurs hoeven de spullen dan niet door het hele huis te versjouwen. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op beschadigingen aan uw huis of interieur.
 • We nemen alleen de goederen mee die door u zijn opgegeven.
 • N.B. Uit huis halen van goederen geschiedt altijd op verantwoordelijkheid van de aanbieder.