Doeleinden verwerking
Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

  • Het kunnen verstrekken van informatie omtrent onze dienstverlening.
  • Het kunnen verwerken van een ophaalafspraak.

Wettelijke grondslag verwerking
Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden worden bewaard voor een duur van een onbepaalde periode. Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

  • Persoonsgegevens die via een contactformulier op de website of rechtstreeks naar een e-mailadres zijn gestuurd, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht om adequaat dienstverlening door Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden te kunnen verlenen.
  • Persoonsgegevens die zijn verstrekt bij het aanmelden van een ophaalafspraak, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht voor adequate informatievoorziening door Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden.
  • Persoonsgegevens die zijn verstrekt bij het aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht voor adequate informatievoorziening door Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden.
  • Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt geregistreerd bij een bezoek aan een website van Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden ten behoeve van veiligheidsmaatregelen. Uw IP-adres wordt maximaal 60 dagen bewaard.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden doet kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Voor een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking, bezwaar en dataportabiliteit kunt u een e-mail sturen via het contactformulier. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden, neem dan contact op via het contactformulier ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.