ANBI & Organisatie

Naam: Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden
RSIN nummer: 800319503
Post- of bezoekadres: Zwaaikom 21, 3812 PS te Amersfoort
Bankrekeningnummer: Iban NL17 RABO 0312 4050 30
Kamer van Koophandel nummer: 31044198

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden is een stichting en heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de kringloop een: Algemeen Nut Beogende Instelling is. De belastingdienst heeft de ANBI-status voor de organisatie en de raad van toezicht (RVT) van onze kringloop erkend. Het Kringloopcentrum voldoet aan de wettelijke verplichtingen die bij een ANBI-status horen. Kortom: we zijn een ‘erkend goed doel’. ANBI houdt in dat we voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. Die voorwaarden maken we ook via onze website bekend.

Belangrijkste doelstellingen zoals opgenomen in onze statuten:
• Het bevorderen van milieubescherming door kringloopactiviteiten en het recyclen van goederen.
• Het scheppen van betaalde en onbetaalde werkgelegenheid binnen het kader zoals hierboven beschreven.

Voor de complete tekst van de statuten klik hier: KCAL RVT afschrift statuten wijziging 17-07-2019

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De RVT bestaat uit zes personen. Van links naar rechts zijn dat: Peter Schrage (voorzitter), Hester Frank, Willem Koens, Kees Bangma, Diana den Held en Joost Scholtus.

Peter Schrage

Hester Frank

Willem Koens

Kees Bangma

Diana den Held

Joost Scholtus

Samenstelling van de Raad van Bestuur
Mieke Bleij (directeur-bestuurder).

Mieke Bleij

Beleidsplan van de kringloop
In het beleidsplan van de kringloop Amersfoort- Leusden staat dat:

  • De huidige maatschappelijke ontwikkelingen kansen met zich meebrengen. Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden wil hier als wendbare organisatie maximaal op inspelen.
  • Wij voor Amersfoort/Leusden (en omstreken) een meerwaarde voor mens en milieu willen zijn. Dat doen we via de processen rondom het hergebruik van goederen.
  • Dit doen wij onder andere met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Daarvoor investeren wij in een professionele organisatie.

Bekijk onze jaarverslagen voor een actueel verslag van onze activiteiten en cijfermatige verantwoording.

De RVT stelt jaarlijks het budget en milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen vast. Dat geldt ook voor de verantwoording van het afgelopen jaar met een samenstellingsverklaring door de accountant.

Beloningsbeleid
De RVT is onbezoldigd (ontvangt dus geen vergoeding). Alle medewerkers op de loonlijst (dus inclusief directie) ontvangen salaris volgens de CAO van onze branchevereniging (BKN).

ANBI vereisten
Per 01-01-2021 geldt de verplichting om onze gegevens via een standaardformulier vindbaar te maken. Dit formulier vind je hier: KCAL-anbi-formulier-2022.