Stages
Tenzij het vakantie is gonst het altijd wel van de stagiaires bij het kringloopcentrum. Om te beginnen zijn er regelmatig scholieren die een maatschappelijke stage doen. Dat gebeurt alleen wanneer het om 20 uur of meer gaat en wanneer er complete dagdelen gepland kunnen worden.

Er wordt al sinds 2001 samengewerkt met de Baander, een school voor praktijkonderwijs. Leerlingen van de Baander doen een ‘begeleide stage’ bij het Kringloopbedrijf. Soms vindt er ook een ‘gewone’ stage plaats.

Regelmatig zijn er stagiaires actief vanuit het VMBO, maar de grootste groep stagiaires zijn MBO-ers. Het gaat dan vaak om de opleiding tot servicemedewerker. Om stage te kunnen lopen bij het Kringloopcentrum moet het Kringloopcentrum erkend zijn. Het Kringloopcentrum is dus een leerbedrijf. Op de website van de SBB zie je voor welke opleidingen we erkend zijn.

Een HBO-stage is ook mogelijk, zelfs met afstudeeropdracht, maar niet vanzelfsprekend.

Wil je een stage doen bij het Kringloopcentrum? Stuur ons een mail of bel ons op. Er zal in de meeste gevallen een kennismakingsgesprek volgen. Na ruggespraak en bedenktijd worden er vervolgens definitieve afspraken gemaakt.