Re-integratie

Hieronder verstaan we meewerken om weer – of voor het eerst – te wennen aan werk. Het gaat bij re-integratie dus om meedoen met een doel en met begeleiding. Er zal coaching zijn op de werkvloer en er zullen gesprekken zijn om te zien hoe het gaat en wat we moeten doen om het uiteindelijke doel te bereiken.

Binnen het Kringloopcentrum is een formeel opgeleide jobcoach actief. Daarnaast hebben de meeste vaste medewerkers cursussen of trainingen met betrekking tot begeleiding gevolgd en vindt er met een zekere regelmaat intervisie plaats.

Als het om re-integratie gaat doen we als kringloopbedrijf een hoop extra moeite en dat leidt soms tot het gewenste resultaat. Soms ook niet.

Voor mensen met een uitkering van het UWV is het mogelijk om bij het Kringloopcentrum een ‘Werkfit-traject’ te doen. Het doel laat zich raden. Aan het einde van dit traject is iemand in staat om (weer) betaald aan de slag te gaan of voor een langere periode vrijwilligerswerk te doen. De start van zo’n traject begint bij het UWV. Wil iemand het traject bij het Kringloopcentrum volgen dan volgt er een intake bij het Kringloopbedrijf met als resultaat een doel en een plan. Dat plan wordt binnen het Kringloopbedrijf uitgevoerd met als hopelijk resultaat dat het doel wordt gehaald.