Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden

ANBI & Organisatie

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden is een stichting en heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de kringloop een: Algemeen Nut Beogende Instelling is. De belastingdienst heeft de ANBI– status voor de organisatie en de raad van toezicht (RVT) van onze kringloop erkend. Het Kringloopcentrum voldoet aan de wettelijke verplichtingen die bij een ANBI-status horen. Kortom: we zijn een ‘erkend goed doel’. ANBI houdt in dat we voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. Die voorwaarden maken we ook via onze website bekend.

Naam: Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden.
RSIN nummer: 800319503.
Post- of bezoekadres: Zwaaikom 21, 3812 PS te Amersfoort.
Bankrekeningnummer: iban NL17 RABO 0312 4050 30.
Kamer van Koophandel nummer: 31044198.
Belangrijkste doelstellingen zoals opgenomen in onze statuten:

  • A. Het bevorderen van milieubescherming door vooral kringloopactiviteiten en het recyclen van goederen.
  • B. Het scheppen van betaalde en onbetaalde werkgelegenheid binnen het kader zoals bij A. beschreven.

Voor de complete tekst van de statuten klik hier: KCAL RVT afschrift statuten wijziging 17-07-2019

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Kees de Kruijf
Voorzitter

Henk Pool
Lid

Hester Frank
Lid

Petra van Hilst
Lid

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevoerd door de directeur -bestuurder Mieke Bleij-Huslage

Beleidsplan van de kringloop

In het beleidsplan van de kringloop Amersfoort- Leusden staat dat:

  • De huidige maatschappelijke ontwikkelingen kansen met zich meebrengen. Kringloopcentrum Amersfoort- Leusden wil hier als wendbare organisatie maximaal op in spelen.
  • Wij voor Amersfoort/Leusden (en omstreken) meerwaarde voor mens en milieu willen leveren. Dat doen we door hergebruik van goederen.
  • Dit doen wij onder andere met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Daarvoor investeren wij in een professionele organisatie met een stevige inzet op marketing en communicatie.

Voor een actueel verslag van onze activiteiten en cijfermatige verantwoording; zie de jaarverslagen op deze website.

De RVT stelt jaarlijks het budget en milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen vast. Dat geldt ook voor de verantwoording van het afgelopen jaar met een samenstellingsverklaring door de accountant.

Beloningsbeleid

  • De RVT is onbezoldigd (ontvangt dus geen vergoeding).
  • Alle medewerkers op de loonlijst (dus inclusief directie) ontvangt salaris volgens het personeelshandboek van onze branchevereniging BKN.

ANBI vereisten:

Per 01-01-2021 geldt de verplichting om via een standaardformulier onze gegevens te publiceren. ANBI verantwoording vindt u hier: ANBI rapportage 2021